Levererade fordon

Här finner ni referensbilder och info på ett urval av levererade fordon ifrån InterConsult.

 • Nyproducerad 4-axlig släpvagn på totalt 33 m³ med 1 slamfack, ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 17 m³ (ca 14m³ slam i ett fack samt ca 3m³ i sadelvattentankar), ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad 4-axlig släpvagn på 32 m³ med 2 slamfack, ADR-Godkänd...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 20m³ i 2 slamfack. ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad 3-axlig släpkärra med tipp på 18M³  med ett slamfack....

 • Nyproducerad 2-axlig släpkärra med singelhjul på 17M³  med två slamfack. 2st manlock. ...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 20m³ i 2 slamfack. ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad 3-axlig släpkärra på 18M³  med ett slamfack....

 • Överflyttning samt ombyggnation av slambil med spoltillsats....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 17 m³ (ca 14m³ slam i ett fack samt ca 3m³ i sadelvattentankar), ADR-Godkänd....

 • Överflyttning samt ombyggnation av slambil med spoltillsats....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 17m³ i 2 slamfack. ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 17m³ i 2 slamfack. ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 17m³ i 2 slamfack. ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 3 Kombi-spolbil på totalt ca 19 m³ i rostfritt material (ca 9,5m³ slam och ca 9,5m³  vatten), ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 3 Kombi-spolbil på totalt ca 16 m³ i rostfritt material (ca 9m³ slam och ca 7m³  vatten), ADR-Godkänd....

 • Överflyttning av Typ 2 Slambil med spoltillsats på totalt 14 m³....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 17m³ i 2 slamfack. ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 20m³ i 2 slamfack. ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad 4-axlig släpvagn på 32 m³ med 2 slamfack, ADR-Godkänd...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 17 m³ (ca 14m³ slam i ett fack samt ca 3m³ i sadelvattentankar), ADR-Godkänd....

 • Dragbilsutrustning för semitrailer ...

 • InterConsult STF2-14CS, semitrailer...

 • Överflyttning av Slambil på totalt 16 m³....

 • Nyproducerad Typ 2 Slambil med spoltillsats på totalt 16 m³. ADR-Godkänd. ...

 • Trafikskadereparation samt överflyttning av Typ 2 Slambil med spoltillsats på totalt 14 m³....

 • Nyproducerad lastväxlartank för slam på totalt 21m³. ...

 • Nyproducerad Typ 1 Slambil på totalt 14 m³ i ett fack, PED-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt 17 m³. PED-Godkänd. ...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 16 m³, PED-Godkänd. ...

 • Nyproducerad 3-axlig släpkärra på 20 m3 med ett slamfack....

 • 2-axlig släpkärra för transport av flytgödsel och råmaterial till biogasproduktion....

 • 3-axlig semitrailer för transport av flytgödsel och råmaterial till biogasproduktion....

 • Nyproducerad 3-axlig släpkärra på 20 m3 med ett slamfack. ...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 17 m³ (ca 14m³ slam i ett fack samt ca 3m³ i sadelvattentankar), ADR-Godkänd....

 • Överflyttning samt försäkringsskada på en InterConsult Typ 3 spolbil på totalt ca 18 m³...

 • Nyproducerad 3-axlig släpvagn med tippbar tank på 24m³ och öppningsbar bakgavel...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 20 m³ (ca 17m³ slam i ett fack samt ca 3m³ i sadelvattentankar), ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 1 ("Gödselbil") slambil på totalt ca 19 m³ i ett fack. ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 3 spolbil på totalt ca 20 m³...

 • Nyproducerad Trippelboggiekärra med tippbar tank 18m³...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 17 m³ (ca 14m³ slam i ett fack samt ca 3m³ i sadelvattentankar), ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 16 m³ (ca 13m³ slam i två fack samt ca 3m³ i sadelvattentankar), ADR-Godkänd. ...

 • Nyproducerad Typ 1 ("Landsvägsbil") slambil på totalt ca 15 m³ i ett fack. ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 0 ("slamnolla")  Slambil på totalt ca 15 m³ i ett fack....

 • Nyproducerad Typ 3 spolbil på totalt ca 20 m³...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 16 m³...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 16 m³ (ca 13m³ slam i ett fack samt ca 3m³ i sadelvattentankar), PED-Godkänd....

 • Nyproducerad 3-axlig slamsläpkärra ADR på 20 m3 med ett slamfack. 1 manlock,...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 15 m³, ADR-Godkänd. ...

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 17 m³...

 • Nyproducerad Concept 2, Slam och spolbil på totalt 17m³ (ca 14m³ slam i ett fack samt 3m³ sadelvattentankar), ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på totalt ca 14 m³...

 • Nyproducerad 3-axlig släpkärra på 20 m3 med ett slamfack. 2 manlock, Renslucka i bakgavel....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil utförd för "deltömning" på totalt ca 15,6m³ (ca 12,8m³ slam i ett fack samt ca 2,8m³ sadelvattentankar), ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad 4-axlig släpvagn på 32 m³ med ett slamfack, PED-Godkänd...

 • Nyproducerad Concept 2, Slam och spolbil på totalt 17m³ (ca 14m³ slam i ett fack samt 3m³ sadelvattentankar), ADR-Godkänd....

 • Nyproducerad 4-axlig släpvagn på 32 m3 med ett slamfack, ADR-Godkänd. 4st manlock och renslucka bak....

 • Nyproducerad 3-axlig släpkärra på 20 m3 med ett slamfack ADR-Godkännd....

 • Nyproducerad Typ 2 Slam och spolbil på 15m3 med två slamfack samt sadelvattentankar, ADR-Godkänd. Öppningsbar bakgavel och tipp....

 • Nyproducerad 3-axlig släpvagn på 20 m3 med två slamfack, ADR-Godkänd. 3st manlock och gångbord med skyddsräcke....

 • Nyproducerad 3-axlig slamsläpkärra på 18 m3 med tipptank och helt öppningsbar bakgavel....

 • Nyproducerad Slamnolla 15m3 med två fack, Ped-Godkänd. Renslucka bak och utan tipp för minimal vikt....

 • Överflyttning av miljöfordon/slambilsbyggnation till nytt Chassie för ADR-klassad vara, syrafast tank med ett fack....

 • Nybyggnation Slamsugarsläpkärra Interconsult TS1-20CR ADR. 20m3 i ett fack för ADR-klassad vara....

 • Överflyttning av miljöfordon/slambilsbyggnation till nytt Chassie för ADR-klassad vara. Uppdaterad med spolpump, hetvattenpanna samt några nya skåp....

 • Nyproducerad 3-axlig släpvagn på 21 m3 med 3 slamfack, ADR-Godkänd. 3 st manlock....

 • 4-axlig slamsläpvagn enl. ADR Totalvikt: 38 ton (18 + 20 Teknisk). Isolerad tank...

 • Slamsugare avsedd för slamsugning enligt ADR Volym: Tot. ca 15 000 liter. Isolerad tank....

 • Överflytt, ombyggnad och renovering av Miljöfordon / Slamsläpvagn Interconsult Typ TFS3-30CR ADR....

 • Slambilsbyggnation typ InterConsult BST2-17CR. Med tank i rostfritt stål. Utförd enligt ADR. Ca 13,7 m3 slam i ett fack och ca 3,0 m3 vatten. Med ECO-Styrning™. Med lackering av påbyggnaden solid lack inkl klarlack....

 • Överflyttning av miljöfordon/slambilsbyggnation typ InterConsult BST2-14CR ADR Överflyttning med rejäl uppgradering av påbyggnaden. I princip alla hydraulledningar på såväl chassie som påbyggnad har bytts ut. I princip allt elkablage på såväl chassie som påbyggnad har bytts ut....

 • Överflyttning av slamsugarpåbyggnad till nytt chassie. Interconsult Typ BST3-14 CR ADR. Utförd enligt ADR....

 • Leverans av 3st Slamsläpkärror med ett slamfack på 20m3.  ...

 • 3-axlig slamsläpkärra. Transport av farligt gods enl. ADR...

 • Slamsugare, för transport av ej ADR-klassad vara med kompressor på tankens framgavel. Med tipp. Med renslucka bak....

 • Särskilt utförd för ”Deltömning” av slamavskiljare. Inkl hetvattenpanna. Ca 12500m3 Slam uppdelat i två fack och 2600m3 vattentank i sadeltankar....

 • 3-axlig slamsläpkärra med tipptank och helt öppningsbar bakgavel. Transport av farligt gods enl. ADR...

 • Huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av ej ADR-klassad vara. Utförd enligt PED....

 • I huvudsak för slamsugning och transport av farligt gods enligt ADR...

 • Transport av farligt gods enl. ADR...

 • I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt avfall enl. ADR...

 • Transport av slam, ej ADR-klassad vara. 4-axlig släpvagn...

 • I huvudsak för slamsugning och transport av farligt gods enligt ADR...

 • Överflyttning och renovering av en InterConsult Typ 1. Ett slamfack på 14 m3 och med tipp samt renslucka bak. ADR-godkännd....

 • För transport av farligt gods enl. ADR...

 • I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR...

 • 5-axlig slamsläpvagn, isolerad. Transport av farligt gods...

 • I huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport. Godkännd enl. ADR. Vatten: ca 12m3, Slam: ca 9m3. Tjänstevikt: 19 240kg....

 • I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt avfall...

 • I huvudsak för transport av ej ADR-klasssad vara, samt spolning av mindre avloppsledningar....

 • Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9....

 • Slamsläpkärra med tipptank och helt öppningsbar bakgavel. Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2...

 • Överflyttning och renovering av InterContult Typ 2 med ett vattenfack framtill och två slamfack på totalt 14m3. ADR-godkännd. ...

 • Slamsugare avsedd för transport, godkänd enligt ADR klass. För 3-axligt chassie med 26 ton totalvikt. Slamvolym: Ca 15m3....

 • Kombislamsugare avsedd för högtrycksspolning av avloppsledningar, samt för slamsugning och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar. ...

 • Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9....

 • Slambilsbyggnation med tank i rostfritt stål enligt ADR. 20m3 slam. Vattentank på tanktopp ca 3500l. Öppningsbar bakgavel. ...

 • Renovering av slamsläpvagn InterConsult TFS2-28CR. Två st slamfack, 28m3. ADR-klassad....

 • Slamsugare avsedd för transport av ej ADR-klassat slam. Avsedd för miniskotare Malwa 560F....

 • Slamsugare avsedd för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar....

 • I huvudsak för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9 samt spolning av mindre avloppsledningar....

 • I huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9....

 • Kombispolbil tafikskada som flyttade till nytt chassie och renoverades. Ca 10 m2 vatten / ca 10m3 Slamfack. ...

 • Slamsläpkärra typ Interconsult TS2-22CR...

 • BST2-16CR I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar....

 • I huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9....

 • Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9....

 • Renovering och överflytt av BST3-14CR ADR. ...

 • I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9....

 • Slamsläpkärra på 20 m3 i ett fack. ...

 • Slamsläpkärra på 20 m3 i ett fack. ...

 • I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9....

 • Slamsugare, för transport av ej ADR-klassad vara med kompressor på tankens framgavel. Utan tipp. Med renslucka bak...

 • Huvudsak avsedd för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar samt spolning av mindre avloppsledningar....

 • Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9....

 • I huvudsak avsedd för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar samt spolning av mindre avloppsledningar....

 • I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods. Godkänd enligt ADR....

 • 3-axlig slamsläpkärra med tipp och helt öppningsbar bakgavel. Tankvolymen är 18 m³. Fordonet är speciellt i den meningen att det är utfört för att utföra både torrsugning och våtsugning. Det är även utfört för transport av farligt gods enligt ADR. Tankmaterialet är rostfritt stål....