I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar


Byggnation typ Interconsult BST3-16CR

Byggnation typ Interconsult BST3-16CR

I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

Kundinfo: Anders Tankservice AB i Vimmerby

Se fler levererade fordon