BST2-16CR I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods


BST2-16CR

BST2-16CR

BST2-16CR I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar.

Kundinfo: NHS Industri o Miljöservice AB

Se fler levererade fordon