3-axlig slamsläpkärra med tipp


3-axlig slamsläpkärra

3-axlig slamsläpkärra


3-axlig slamsläpkärra med tipp och helt öppningsbar bakgavel. Tankvolymen är 18 m³. Fordonet är speciellt i den meningen att det är utfört för att utföra både torrsugning och våtsugning. Det är även utfört för transport av farligt gods enligt ADR. Tankmaterialet är rostfritt stål.

Se fler levererade fordon