I huvudsak avsedd för transport av farligt gods


BST3-16CR ADR

BST3-16CR ADR

I huvudsak avsedd för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar samt spolning av mindre avloppsledningar.

Kundinfo: SJT Miljö AS Norge

Se fler levererade fordon