I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar


BST4-20CR ADR

BST4-20CR ADR

I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

Kundinfo: Börstad Transport AS

Se fler levererade fordon