I huvudsak för slamsugning och transport av farligt gods enligt ADR


Överflyttning Interconsult BST1-14CR-ADR

Överflyttning Interconsult BST1-14CR-ADR

I huvudsak för slamsugning och transport av farligt gods enligt ADR

Kundinfo: VOAV Teknik AB i Hallsberg

Se fler levererade fordon