I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR


Överflyttning Interconsult BST3-14CR – ADR

Överflyttning Interconsult BST3-14CR – ADR


I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR

Kundinfo: Stena Recycling AB i Nybro

Se fler levererade fordon