Slamsläpkärra med tipptank och helt öppningsbar bakgavel


TRST1-18CR ADR

TRST1-18CR ADR

Slamsläpkärra med tipptank och helt öppningsbar bakgavel. Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2

Kundinfo: Miljövision Per Göransson AB

Se fler levererade fordon