Huvudsak avsedd för transport av farligt gods


BST3-16CR ADR

BST3-16CR ADR

Huvudsak avsedd för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar samt spolning av mindre avloppsledningar.

Kundinfo: Börstad Transport AS

Se fler levererade fordon