Kombislamsugare avsedd för högtrycksspolning av avloppsledningar


Kombislamsugare BKT2-20CR

Kombislamsugare BKT2-20CR

Kombislamsugare avsedd för högtrycksspolning av avloppsledningar, samt för slamsugning och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar. Tankarna ( både slam- och vattentanken) är tillverkade i rostfritt stål, för bästa livslängd och totalekonomi. Avsedd för 4-axligt chassie.

Kundinfo: Slutkund Borås stad. Affären är gjord i samarbete med Borås Bil Lastvagnar AB.

Se fler levererade fordon