I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt avfall enl. ADR


Concept 2 BST2-17CR ADR MAN

Concept 2 BST2-17CR ADR MAN


I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt avfall enl. ADR

Kundinfo: GJ & Son AB Ulricehamn

Se fler levererade fordon