3-axlig slamsläpkärra. Transport av farligt gods enl. ADR


TS1-20CR ADR

TS1-20CR ADR

3-axlig slamsläpkärra. Transport av farligt gods enl. ADR

Kundinfo: Oskarshamns Transport AB

Se fler levererade fordon