3-axlig slamsläpkärra med tipptank och helt öppningsbar bakgavel


TRST1-18CR ADR

TRST1-18CR ADR

3-axlig slamsläpkärra med tipptank och helt öppningsbar bakgavel. Transport av farligt gods enl. ADR

Kundinfo: Suez Recycling AB

Se fler levererade fordon