Huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av ej ADR-klassad vara. Utförd enligt PED


BKT2-20CR

BKT2-20CR

Huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av ej ADR-klassad vara. Utförd enligt PED.

Kundinfo: Västervik Miljö & Energi AB

Se fler levererade fordon