Överflyttning av miljöfordon/slambilsbyggnation typ InterConsult BST2-14CR ADR


Överflyttning BST2-14CR ADR

Överflyttning BST2-14CR ADR

Överflyttning av miljöfordon/slambilsbyggnation typ InterConsult BST2-14CR ADR Överflyttning med rejäl uppgradering av påbyggnaden. I princip alla hydraulledningar på såväl chassie som påbyggnad har bytts ut. I princip allt elkablage på såväl chassie som påbyggnad har bytts ut. Hjälpramen har bytts ut till helt ny. ECO-Styrning™ monterat: Vakuumnivåstyrd start-stopp av vakuumpumpen samt styrning av bilmotorvarvtal. För att spara bränsle och förbättra kringmiljön.

Kundinfo: Spol & Industriservice I Norrköping AB

Se fler levererade fordon