huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt avfall


BST2-17CR ADR

BST2-17CR ADR

I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt avfall

Kundinfo: Svensk Tanktransport AB Huddinge

Se fler levererade fordon