I huvudsak för transport av ej ADR-klasssad vara, samt spolning av mindre avloppsledningar


BST2-14CR

BST2-14CR

I huvudsak för transport av ej ADR-klasssad vara, samt spolning av mindre avloppsledningar

Kundinfo: Sandbergs Tank & Pumpservice AB Tyresö

Se fler levererade fordon