TS1-20CR ADR

Leveransdatum: 2018-03-18

Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

Kundinfo: Relita Industri & Skadeservice AB Uppsala

Släpkärra ADR 20m³