Spolbilsbyggnation typ InterConsult BKT2-22CR ADR

Leveransdatum: 2018-05-13

I huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport. Godkännd enl. ADR. Vatten: ca 12m3, Slam: ca 9m3. Tjänstevikt: 19 240kg.

Kundinfo: VIVAB Vatten & Miljö I Väst AB Falkenberg

Spolbil Kombi