Slamsläpkärra typ Interconsult TS2-22CR

Leveransdatum: 2017-06-08

Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

Kundinfo: Arboga Miljötransport AB

Slamsläpkärra ADR