Överflyttning Interconsult BST3-14CR – ADR

Leveransdatum: 2018-06-28

I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR

Kundinfo: Stena Recycling AB i Nybro

Slambilsbyggnation med spoltillsats