Överflyttning Interconsult BST1-14CR-ADR

Leveransdatum: 2018-07-14

I huvudsak för slamsugning och transport av farligt gods enligt ADR

Kundinfo: VOAV Teknik AB i Hallsberg

Slambil ADR