Överflyttning av Slambilsbyggnation typ InterConsult BST1-14CR ADR

Leveransdatum: 2018-07-13

Överflyttning och renovering av en InterConsult Typ 1. Ett slamfack på 14 m3 och med tipp samt renslucka bak. ADR-godkännd.

Kundinfo: Stena Recycling AB Nybro

Slambil