O.ME.P.S Till Sverige

Interconsult Sverige AB representant för O.ME.P.S. bulkfordon.
Interconsult Sverige AB har efter nystarten i augusti 2016 koncentrerat nyproduktionen till
”Miljöfordon”. Alltså slamsugare, spolbilar och släpfordon för flytande avfall.
Nu breddas produktprogrammet till att även omfatta bulkfordon med tankar i aluminium, för
transport av pulverformiga och granulerade ämnen. Detta genom att Interconsult blivit representant
i Sverige för den Italienska bulkfordonstillverkaren O.ME.P.S. Srl.
O.ME.P.S. är ett familjeföretag med ett brett produktprogram av fastliggande och tippande
bulktankar, med volym och utförande anpassade för aktuell transport. Hela produktionsflödet från
konstruktion, tanktillverkning, utrustning och lackering sker i egen regi, samlat i egna lokaler.
Den övervägande delen av produktionen exporteras. Man har lång vana att anpassa fordonen till
vägbestämmelser i aktuellt land.
O.ME.P.S. har varit aktiva i Finland några år och där är man nu marknadsledare.
Interconsults långa erfarenhet av bulkfordon, parat med O.ME.P.S. styrkor har förutsättningar för
bli en lyckad kombination. Interconsult kommer att lagerhålla reservdelar, samt serva och reparera
i Falkenberg.
Ett 15-tal enheter har redan sålts i Sverige. De första fordonen kommer att levereras till kund och
tas i drift före Jul.
För mer information se www.omeps.it eller kontakta Interconsult, Håkan Bengtsson, 070-5765812