O.ME.P.S Expanderar

O.ME.P.S informerar. 

OMEPS ser fram emot framtiden med ny utvidgning av produktionen.

O.ME.P.S. Silotrailers som alltid är fokuserade på innovation och ständig förbättring, har under senare halvåret av 2019 startat arbetet med fabriksutbyggnad i Battipaglia. Expansionsinvesteringen förbättrar O.ME.P.S. betydligt med utökning av det totala området upp till 40 000 m3, varav 14 000 m3 täcks och förstärks med tanke på energieffektivitet och kostnader, tack vare den sista generationens solpanelsystem utöver den befintliga. O.ME.PS garanterar således en energiautomation på cirka 80% av produktionsbehovet. Denna solenergidrivna anläggning på 450kw täcker hela fabriken som är specialutformad för den moderna produktionen och de logistiska planerna.

Inuti den nya byggnadens utrymme blir det ytterligare fyra nya målningsrummen (redo för drift i slutet av februari 2020), 18 m långa vardera (2 rum kommer att användas för beredning och 2 för slutmålning av semitrailers) och en ny maskin för automatiserad svetsning. Expansionsinvesteringen gäller inte bara anläggningen, maskineriet, det externa parkerings- / hanterings- / leveransområdet, de nya lagerutrymmena och personalfaciliteterna utan också involverade personalen: från och med 1 januari 2020 fick alla tillsvidare anställda ungdomar fasta anställningar. Allt detta är bevis på O.ME.P.S.s styrka. Med sina bulk-tankar med unika och attraktiva linjer, stark och framgångsrik närvaro på internationella marknader ser vi med tillförsikt fram emot framtiden.

Vi är redo för invigning av våra nya utökade anläggningar, april 2020.