Interconsult Sverige AB levererar fordon nr 100.

Interconsult Sverige AB levererar fordon nr 100.

Interconsult Sverige AB, Falkenberg, har glädjande nog utvecklats mycket bra efter nystarten i aug 2016. Efterfrågan på produkterna är god med bra orderstock.

En milstolpe har nu uppnåtts, när fordon nr 100 efter nystarten levererats till VOAV Teknik AB, Hallsberg. En slambil med rostfri tank huvudsakligen avsedd för tömning av slamavskiljare.

Interconsult har levererat komplett bruksklart fordon inkl. Scania chassie.