InterConsult Rustar för framtiden

Falkenberg 2019-12-06/HB

Pressmeddelande

Interconsult Sverige AB rustar för framtiden.

 

Interconsult Sverige AB, Falkenberg, har glädjande nog utvecklats mycket bra efter nystarten i aug 2016. Efterfrågan på våra produkter är god med bra orderstock.

Vi växer ur våra lokaler och har beslutat om tillbyggnad på befintlig tomt. Beslut har tagits om att uppföra tillbyggnad av produktionslokaler om ca 850 m2.

Planeras vara klara för inflyttning i samband med semestern 2020.

I steg två avser vi att därefter uppgradera den gamla lokalen för att förbättra och utöka möjligheterna till service och reparationer. T.ex. så kommer ny tvätthall att inrättas.

Vi är naturligtvis mycket glada för det förtroende våra kunder visar oss, som gjort denna satsning möjlig.

 

Dessutom har vi tillsammans med FA-Tec i Falkenberg AB, lokaliserade på samma område, förstärkt vår styrelse med en extern ordförande.

Se separat meddelande inlägg,

Med vänlig hälsning, Best regards

Håkan Bengtsson 

Försäljning / sales