Nybyggnationen är igång.

InterConsult bygger ut sin produktion. Nu är första etappen igång för att anpassa våra lokaler till att kunna producera och reparera ännu fler fordon. Vi bygger en ny monteringshall som förhoppningsvis står färdig efter semestern. Detta kommer på sikt att förbättra våra led-tider och skapa bättre reparationsplats i befintlig lokal.