Nyheter

Interconsult Sverige AB, Falkenberg, har glädjande nog utvecklats mycket bra efter nystarten i aug 2016. Efterfrågan på våra produkter är god med bra orderstock....

InterConsult fortsätter att växa. 3 nya personer har anställts den senaste tiden för att klara av den fortsatt stora efterfrågan av InterConsults produkter. Det är både monteringen och försäljningen som har fått förstärkning....

Interconsult Sverige AB representant för O.ME.P.S. bulkfordon. Interconsult Sverige AB har efter nystarten i augusti 2016 koncentrerat nyproduktionen till ”Miljöfordon”....

Nu finns InterConsult även på Facebook. Välkomna att gilla oss där med!...

Ett drygt år har nu passerat sedan nystarten av InterConsult och allt har gått enligt plan eller rättare sagt bättre än vad vi hade kunnat förutse. Vi har levererat ett tjugotal nya fordon och överflyttningar till den svenska och norska marknaden. De flesta leveranserna finns...