Nyheter

InterConsult bygger ut sin produktion. Nu är första etappen igång för att anpassa våra lokaler till att kunna producera och reparera ännu fler fordon....

Interconsult Sverige AB, Falkenberg, har glädjande nog utvecklats mycket bra efter nystarten i aug 2016. Efterfrågan på våra produkter är god med bra orderstock....