BST3-17CR ADR

Leveransdatum: 2017-07-20

I huvudsak för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9 samt spolning av mindre avloppsledningar.

Kundinfo: Spol & Industriservice i Norrköping AB

Slambilsbyggnation med spoltillsats