BST3-16CR ADR

Leveransdatum: 2016-11-10

I huvudsak avsedd för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar samt spolning av mindre avloppsledningar.

Kundinfo: SJT Miljö AS Norge

Slambilsbyggnation med spoltillsats, kassett