BKT2-20CR

Leveransdatum: 2018-11-29

Huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av ej ADR-klassad vara. Utförd enligt PED.

Kundinfo: Västervik Miljö & Energi AB

Spolbil Kombi Topptrumma