BKT2-20CR ADR

Leveransdatum: 2017-07-13

I huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

Kundinfo: Varbergs Spolservice AB

Spolbil Kombi