Author: Ivar

Ett drygt år har nu passerat sedan nystarten av InterConsult och allt har gått enligt plan eller rättare sagt bättre än vad vi hade kunnat förutse. Vi har levererat ett tjugotal nya fordon och överflyttningar till den svenska och norska marknaden. De flesta leveranserna finns...

I huvudsak för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9 samt spolning av mindre avloppsledningar....

I huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9....

BST2-16CR I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar....

I huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9....