Author: Ivar

Interconsult Sverige AB representant för O.ME.P.S. bulkfordon. Interconsult Sverige AB har efter nystarten i augusti 2016 koncentrerat nyproduktionen till ”Miljöfordon”....

Kombislamsugare avsedd för högtrycksspolning av avloppsledningar, samt för slamsugning och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar. ...

Nu finns InterConsult även på Facebook. Välkomna att gilla oss där med!...