Author: Ivar

Slamsugare, för transport av ej ADR-klassad vara med kompressor på tankens framgavel. Med tipp. Med renslucka bak....