Author: Ivar

InterConsult fortsätter att växa. 3 nya personer har anställts den senaste tiden för att klara av den fortsatt stora efterfrågan av InterConsults produkter. Det är både monteringen och försäljningen som har fått förstärkning....

Slambilsbyggnation typ InterConsult BST2-17CR. Med tank i rostfritt stål. Utförd enligt ADR. Ca 13,7 m3 slam i ett fack och ca 3,0 m3 vatten. Med ECO-Styrning™. Med lackering av påbyggnaden solid lack inkl klarlack....

Överflyttning av miljöfordon/slambilsbyggnation typ InterConsult BST2-14CR ADR Överflyttning med rejäl uppgradering av påbyggnaden. I princip alla hydraulledningar på såväl chassie som påbyggnad har bytts ut. I princip allt elkablage på såväl chassie som påbyggnad har bytts ut....