3-axlig slamsläpkärra

Leveransdatum: 2016-09-29

3-axlig slamsläpkärra med tipp och helt öppningsbar bakgavel. Tankvolymen är 18 m³. Fordonet är speciellt i den meningen att det är utfört för att utföra både torrsugning och våtsugning. Det är även utfört för transport av farligt gods enligt ADR. Tankmaterialet är rostfritt stål.

InterConsult Crew