banner

Spolbilsbyggnation typ InterConsult BKT2-22CR ADR

Leveransdatum: 2018-05-13

Info: I huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av I huvudsak för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9 i tillämpliga delar.

Kundinfo: VIVAB Vatten & Miljö I Väst AB FalkenbergTillbaka