banner

BST1-15CR ADR

Leveransdatum: 2018-01-01

Info: Slamsugare avsedd för transport av farligt avfall enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar. För 3-axligt chassie med 26 ton totalvikt

Kundinfo: Halmstad Slamsugningstjänst ABTillbaka