banner

BST3-16CR ADR

Leveransdatum: 2016-10-31

Info: I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

Kundinfo: Ohlssons AB i LandskronaTillbaka