banner

BST2-14CR-ADR

Leveransdatum: 2017-08-30

Info: Slamsugare avsedd för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar.

Kundinfo: VOAV Teknik ABTillbaka