banner

Levererade objekt


 

BST4-20CR ADR

BST4-20CR ADR

Leveransdatum: 2016-12-15

Info: I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

Läs mer »

BST3-16CR ADR

BST3-16CR ADR

Leveransdatum: 2016-11-24

Info: huvudsak avsedd för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar samt spolning av mindre avloppsledningar.

Läs mer »

TFS2-20CR ADR

TFS2-20CR ADR

Leveransdatum: 2016-11-16

Info: Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

Läs mer »

BST3-16CR ADR

BST3-16CR ADR

Leveransdatum: 2016-11-10

Info: I huvudsak avsedd för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2, 8 och 9 i tillämpliga delar samt spolning av mindre avloppsledningar.

Läs mer »

BST3-16CR ADR

BST3-16CR ADR

Leveransdatum: 2016-10-31

Info: I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

Läs mer »

3-axlig slamsläpkärra

3-axlig slamsläpkärra

Leveransdatum: 2016-09-29

Info: 3-axlig slamsläpkärra med tipp och helt öppningsbar bakgavel. Tankvolymen är 18 m³. Fordonet är speciellt i den meningen att det är utfört för att utföra både torrsugning och våtsugning. Det är även utfört för transport av farligt gods enligt ADR. Tankmaterialet är rostfritt stål.

Läs mer »

BKT2-20CR

BKT2-20CR

Leveransdatum: 0000-00-00

Läs mer »

BKT2-20CR

BKT2-20CR

Leveransdatum: 0000-00-00

Läs mer »

1 2 [3]