banner

Levererade objekt


 

3 st TS1-20CR

3 st TS1-20CR

Leveransdatum: 2018-12-11

Läs mer »

BST2-15CR

BST2-15CR

Leveransdatum: 2018-12-10

Info: Slamsugare, för transport av ej ADR-klassad vara med kompressor på tankens framgavel. Med tipp. Med renslucka bak.

Läs mer »

TS1-20CR ADR

TS1-20CR ADR

Leveransdatum: 2018-12-10

Info: 3-axlig slamsläpkärra. Transport av farligt gods enl. ADR

Läs mer »

BKT2-20CR

BKT2-20CR

Leveransdatum: 2018-11-29

Info: huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av ej ADR-klassad vara. Utförd enligt PED.

Läs mer »

TRST1-18CR ADR

TRST1-18CR ADR

Leveransdatum: 2018-11-20

Info: 3-axlig slamsläpkärra med tipptank och helt öppningsbar bakgavel. Transport av farligt gods enl. ADR

Läs mer »

Överflyttning av Slamsugare biltank typ Interconsult BST2-15CRI - ADR

Överflyttning av Slamsugare biltank typ Interconsult BST2-15CRI - ADR

Leveransdatum: 2018-10-04

Info: I huvudsak för slamsugning och transport av farligt gods enligt ADR

Läs mer »

TRST1-22CR ADR

TRST1-22CR ADR

Leveransdatum: 2018-09-25

Info: Transport av farligt gods enl. ADR

Läs mer »

Concept 2 BST2-17CR ADR MAN

Concept 2 BST2-17CR ADR MAN

Leveransdatum: 2018-08-29

Info: I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt avfall enl. ADR

Läs mer »

Slamsläpvagn Interconsult Typ TFS1-32CR

Slamsläpvagn Interconsult Typ TFS1-32CR

Leveransdatum: 2018-08-18

Info: Transport av slam, ej ADR-klassad vara. 4-axlig släpvagn

Läs mer »

Överflyttning Interconsult BST1-14CR-ADR

Överflyttning Interconsult BST1-14CR-ADR

Leveransdatum: 2018-07-14

Info: I huvudsak för slamsugning och transport av farligt gods enligt ADR

Läs mer »

Överflyttning av Slambilsbyggnation typ InterConsult BST1-14CR ADR

Överflyttning av Slambilsbyggnation typ InterConsult BST1-14CR ADR

Leveransdatum: 2018-07-13

Läs mer »

BST4-17CR ADR

BST4-17CR ADR

Leveransdatum: 2018-06-29

Info: För transport av farligt gods enl. ADR

Läs mer »

BST4-17CR ADR

BST4-17CR ADR

Leveransdatum: 2018-06-29

Info: För transport av farligt gods enl. ADR

Läs mer »

Överflyttning Interconsult BST3-14CR - ADR

Överflyttning Interconsult BST3-14CR - ADR

Leveransdatum: 2018-06-28

Info: I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt gods enl. ADR

Läs mer »

TFS2-38CRI ADR

TFS2-38CRI ADR

Leveransdatum: 2018-05-20

Info: 5-axlig slamsläpvagn, isolerad. Transport av farligt gods

Läs mer »

Spolbilsbyggnation typ InterConsult BKT2-22CR ADR

Spolbilsbyggnation typ InterConsult BKT2-22CR ADR

Leveransdatum: 2018-05-13

Info: I huvudsak för spolning av större avloppsledningar och transport av I huvudsak för transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9 i tillämpliga delar.

Läs mer »

BST2-17CR ADR

BST2-17CR ADR

Leveransdatum: 2018-04-22

Info: I huvudsak för septiktömning samt spolning av mindre avloppsledningar och transport av farligt avfall

Läs mer »

BST2-14CR

BST2-14CR

Leveransdatum: 2018-03-29

Info: I huvudsak för transport av ej ADR-klasssad vara, samt spolning av mindre avloppsledningar

Läs mer »

TS1-20CR ADR

TS1-20CR ADR

Leveransdatum: 2018-03-18

Info: Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

Läs mer »

TRST1-18CR ADR

TRST1-18CR ADR

Leveransdatum: 2018-02-28

Info: Slamsläpkärra med tipptank och helt öppningsbar bakgavel. Transport av farligt gods enl. ADR klass 3, 6.1, 6.2

Läs mer »

[1] 2 3